Binga

Binga Hydroelectric Power Plant

Ägarandel: 50 %
Produktion: 414 GWh
Kapacitet: 100 MW

Binga-kraftverket är byggt rakt nedanför Ambuklao och Binga-dammen i Filippinerna. Anläggningen togs i bruk 1960 och har en installerad kapacitet på 100 MW. Den stensatta dammen är 107 meter hög och utgör en reservoar på 87 miljoner kubikmeter.