Brasilien

Kraftverket Monjolinho

Vannkraftverket Monjolinho i Rio Grande do Sul. (Foto: Statkraft)

Statkraft vurderer Brasil som et nøkkelmarked for vekst i de kommende årene. Statkraft har vært aktiv i Brasil siden 2008, da vårt datterselskap SN Power åpnet kontor. Siden 2014 har vi vært til stede i Brasil som Statkraft.

I 2012 kjøpte SN Power en minoritetsandel i fornybarselskapet Statkraft Energias Renovávais S.A. (tidligere Desenvix). I 2015 økte Statkraft sin eierandel til 81,3 prosent og integrerte selskapet i Statkraft.  

Om Statkraft Energias Renovávais

Statkraft Energias Renovávais er eid 81,3 prosent av Statkraft og 18,70 prosent av FUNCEF, som er Brasils tredje største pensjonsfond.

Selskapet har eierinteresser i 12 kraftverk i drift, med en samlet installert effekt på 316 MW. Porteføljen består av 10 vannkraftverk (188 MW) og to vindparker (128 MW).

En prosjektportefølje bestående av mindre vannkraftprosjekter er også en del av selskapets eiendeler.

Selskapet eier også 100 prosent i Enex, et datterselskap som har spesialisert seg på drift og vedlikehold av små og mellomstore kraftverk.

Vårt hovedkontor i Brasil ligger i Florianopolis.

Om Markedsoperasjoner

Gjennom oppkjøpet av Enerpar er Statkraft i Brasil eier av kraftkontrakter med et årlig volum på 1,2 TWh og løpetid inntil 2025. Statkraft er også aktiv innenfor energikommersialisering i Brasil gjennom enheten Trading & Origination. Med innovative løsninger basert på innsikt i det brasilianske energimarkedet og erfaring fra de europeiske kraftmarkedene hjelper Statkraft sine samarbeidspartnere med å optimalisere energiporteføljen og håndtere energirelatert risiko.

Virksomheten drives fra vårt handelskontor i Rio.

 • Bahia vindpark

  Eierandel: 100 % eid av Statkraft Energias Renováveis, som er eid 81,3 % av Statkraft. Produksjon: - Installert effekt: 95,19 MW Vindparken Bahia lig...

  Bahia Wind Farm Complex Vindkraft
 • Barra dos Coqueiros vindpark

  Eierandel: 95 % eid av Statkraft Energias Renováveis, som er eid 81,3 % av Statkraft. Produksjon: - Installert effekt: 35 MW Vindparken Barra dos...

  Barra dos Coqueiros Vindkraft
 • CERAN

  Ägarandel: 4,1 % Produktion: 1507 GWh Kapacitet: 360 MW CERAN (Energetic Complex of Antas River) ligger i den mittre delen av älven Rio das Antas i...

  CERAN Vattenkraft
 • Dona Francisca

  Ägarandel: 1,6 % Produktion: 679 GWh Kapacitet: 125 MW Vattenkraftverket Dona Francisca har en installerad kapacitet på 125 MW och nyttjar ett helt...

  Dona Francisca HPP Vattenkraft
 • Esmeralda SHP

  Ägarandel: 81,3 % Produktion: 128,6 GWh Kapacitet: 22,2 MW

  Esmeralda SHP Vattenkraft
 • Moinho

  Ägarandel: 81,3 % Produktion: 61,6 GWh Kapacitet: 13,7 MW Vattenkraftverket Moinho har en installerad kapacitet på 13,7 MW och nyttjar ett helt...

  Moinho SHP Vattenkraft
 • Monjolinho

  Ägarandel: 81,3% Produktion: 395 GWh Kapacitet: 74 MW Vattenkraftverket Monjolinho har en installerad kapacitet på 74 MW och utnyttjar ett helt...

  Monjolinho HPP Vattenkraft
 • Passos Maia

  Ägarandel: 40,65 % Produktion: 155,5 GWh Kapacitet: 25 MW Vattenkraftverket Passos Maia har en installerad kapacitet på 25 MW och nyttjar ett helt...

  Passos Maia SHP Vattenkraft
 • Santa Laura

  Ägarandel: 81,3 % Produktion: 88,7 GWh Kapacitet: 15 MW Vattenkraftverket Santa Laura har en installerad kapacitet på 15 MW och nyttjar ett vattenfal...

  Santa Laura SHP Vattenkraft
 • Santa Rosa II

  Ägarandel: 81,3 % Produktion: 149,5 GWh Kapacitet: 30 MW Vattenkraftverket Santa Rosa II har en installerad kapacitet på 30 MW och nyttjar ett helt...

  Santa Rosa II SHP Vattenkraft